Mališova usedlost z Lužné

Zemědělská usedlost z Lužné je dominantou tzv. pasekářské kuly.

Usedlost s chlévem navazujícím na obytné stavení, přístřeškem a naproti stojící stodolou je jednou z nejstarších v muzeu. Na původním místě byla postavena v poslední čtvrtině 18. století podle staré stavební tradice. Stavba byla sroubená z netesaných trámů, v obytné místnosti je hliněná podlaha a na střeše neuvidíte komín. Dymník nad ohništěm odvádí kouř do podstřeší, odkud volně prochází střechou ven. Tím je šindelová střešní krytina zároveň chráněna před napadením dřevokazným hmyzem.

Interiér představuje situaci z počátku 20. století, kdy zde žila rodina s jedenácti dětmi. V rohu místnosti proti peci je tzv. svatý kút − stůl a nad ním řada svatých obrázků, které si lidé kupovali na poutích. V obytné jizbě u pece bylo místo i pro mladý dobytek, který si lidé za mrazivého zimního času brali na několik dnů po narození do chalupy.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka