Mališova usedlost z Lužné

Zemědělská usedlost z Lužné je dominantou tzv. pasekářské kuly.

Usedlost s chlévem navazujícím na obytné stavení, přístřeškem a naproti stojící stodolou je jednou z nejstarších v muzeu. Na původním místě byla postavena v poslední čtvrtině 18. století podle staré stavební tradice. Stavba byla sroubená z netesaných trámů, v obytné místnosti je hliněná podlaha a na střeše neuvidíte komín. Dymník nad ohništěm odvádí kouř do podstřeší, odkud volně prochází střechou ven. Tím je šindelová střešní krytina zároveň chráněna před napadením dřevokazným hmyzem.

Interiér představuje situaci z počátku 20. století, kdy zde žila rodina s jedenácti dětmi. V rohu místnosti proti peci je tzv. svatý kút − stůl a nad ním řada svatých obrázků, které si lidé kupovali na poutích. V obytné jizbě u pece bylo místo i pro mladý dobytek, který si lidé za mrazivého zimního času brali na několik dnů po narození do chalupy.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka