Útvar pro odbornou činnost

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

náměstkyně ředitele pro odbornou činnost

eva.kuminkova@nmvp.cz
571 757 113
+420 737 226 220

Mgr. Lenka Kučerová

vedoucí oddělení výzkumu a sbírkových fondů

lenka.kucerova@nmvp.cz
571 757 177

specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Mgr. Zdeněk Cvikl

vedoucí oddělení dokumentace, kurátor sbírky

zdenek.cvikl@nmvp.cz
571 757 163

Genealogické centrum Valašska, specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Mgr. Markéta Šimčíková

vedoucí oddělení péče o sbírky, konzervátorka-rest

marketa.simcikova@nmvp.cz
556 836 172

specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Mgr. Helena Cviklová

kurátorka sbírky, odborný garant Valašské dědiny

helena.cviklova@nmvp.cz
571 757 116

specializace: lidová strava, barvířství modrotisku v Rožnově p. R.

Ing. Šárka Kramolišová

kurátorka sbírky

sarka.kramolisova@nmvp.cz
571 757 114

specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy

Mgr. Petr Liďák

odborný garant areálu Mlýnská dolina

petr.lidak@nmvp.cz
571 757 112

specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Mgr. Jana Tichá

kurátorka sbírky

jana.ticha@nmvp.cz
571 757 115

specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Mgr. Lucie Navrátilová

kurátorka sbírky

lucie.navratilova@nmvp.cz
571 757 114

specializace: folklorismus, tradiční oděv

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

denisa.hruzkova@nmvp.cz
571 757 142
730 806 618

Mgr. Tomáš Gross

muzejní pedagog

tomas.gross@nmvp.cz
571 757 142

Bc. Alena Fojtášková

fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

alena.fojtaskova@nmvp.cz
571 757 118
+420 775 426 672

specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie, lidová strava

Jan Kolář

fotograf

jan.kolar@nmvp.cz
571 757 110

specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

Mgr. Renata Prejdová

kurátorka sbírky

renata.prejdova@nmvp.cz
571 757 119

vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje, specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Mgr. Michala Němcová

fotoarchiv, kurátorka sbírky

michala.nemcova@nmvp.cz
571 757 182

Anna Borová

knihovnice, kurátorka sbírky

anna.borova@nmvp.cz
571 757 183

specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost

Jaroslav Duda

dokumentátor

jaroslav.duda@nmvp.cz
571 757 121

Mgr. art. Dita Adamová

Konzervátorka-restaurátorka

dita.adamova@nmvp.cz
556 801 985

Specializace: textilní materiály

Bc. Lenka Mechlová

konzervátorka-restaurátorka

lenka.mechlova@nmvp.cz
556 836 172

specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Martin Děckuláček, DiS.

konzervátor-restaurátor

martin.deckulacek@nmvp.cz
556 802 130

specializace: dřevo

Libuše Matochová

konzervátorka-restaurátorka

libuse.matochova@nmvp.cz
556 801 985

specializace: textilní materiály

Leona Kelnerová

pomocná konzervátorka

leona.kelnerova@nmvp.cz
556 836 172

Luděk Dvořák

konzervátor-restaurátor

ludek.dvorak@nmvp.cz
556 836 172
770 171 474

specializace: nábytek, povrchové úpravy

Mgr. Kateřina Dostálová

konzervátorka-restaurátorka

katerina.dostalova@nmvp.cz
556 802 130

specializace: kovy, kámen

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

konzervátor-restaurátor

tomas.dostal@nmvp.cz
556 802 130

specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Miroslav Románek

vedoucí zemědělského oddělení

miroslav.romanek@nmvp.cz
571 757 124

specializace: prezentace tradičního zemědělství

Lenka Kneblová

zahradník – specialista

lenka.kneblova@nmvp.cz
571 757 147

specializace: prezentace pěstování tradičních zemědělských plodin – genofond rostlin a dřevin

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka