Svatby

Svatby

Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce  2023   n e n í možné v těchto termínech:

  • Dřevěné městečko – RADNICE :  11. 2., 8. – 10. 4., 27. 5.,dále po celý červenec
  •  a srpen,  16. 9.,  od 1.11 do 31.12. 2023
  • Valašská dědina – EVANGELICKÝ TOLERANČNÍ KOSTEL  :  1. 1. - 30. 4., od 1. 11. - 31. 12. 2023

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací:

Julie Hlavenková 
e-mail: julie.hlavenkova@nmvp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Soubory ke stažení


Kontakt

Julie Hlavenková

vedoucí oddělení služeb návštěvníkům

julie.hlavenkova@nmvp.cz
571 757 138

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka