Svatby

Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce 2019  n e n í možné v těchto termínech:

  • Dřevěné městečko – Radnice:  23.2., 19.4., 20.4., 27.4., 18.5., 24.4., 25.5., 1.6., 22.6., 1.7. - 31.8.,21.9., 29.9., 4.10., 5.10., 26.10., 1.11.-31.12.

  • Valašská dědina – Evagelický toleranční kostel:  1.1. - 30.4., 18.5., 21.6., 5. a 6.7.,13.7., 20.7., 14.9., 19.10. - 31.12.

Smlouva ke stažení

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací je:

Julie Hlavenková 
e-mail: hlavenkova@vmp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811

Připravované akce

Vánoční jarmark

Valašská dědina
Dřevěné městečko
nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské dědině

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka