Svatby

Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce 2021  n e n í možné v těchto termínech:

  • Dřevěné městečko – RADNICE :  1.5., 8.5., 29.5. po celý červenec a srpen,  18.9., a 11.12.2021
  • Valašská dědina – EVANGELICKÝ TOLERANČNÍ KOSTEL  :  1. 1. - 30. 4., 22. 5., 11. 9.,  1. 11. - 31. 12. 2021

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací:

Julie Hlavenková 
e-mail: julie.hlavenkova@nmvp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Soubory ke stažení


Připravované akce

Aktuálně

Celoroční program 2022

V příštím roce pro Vás připravujeme na čtyřicítku pořadů, které pokryjí celý kalendářní rok od zvykoslovného Masopustu až po vánoční cyklus pořadů.

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka