Pustevny – Libušín, Maměnka, Zvonice

Pustevny jsou významným turistickým střediskem ležícím v nadmořské výšce 1.018 metrů v sedle radhošťského masivu ve východním koutu Moravy. Areál Pusteven je od roku 1995 prohlášen za Národní kulturní památku a to díky jedinečnému architektonicko-urbanistickému celku zahrnujícímu mimo jiné i roubené stavby v lidovém stylu vytvořené významným architektem Dušanem Jurkovičem v letech 1897-1899. Tyto stavby, Jídelnu Libušín, hotel Maměnku, Pustevenku a Zvonici, má ve své správě Národní muzeum v přírodě. Hotel a jídelna dodnes slouží původnímu účelu, takže se v jejich rázovitých prostorách můžete ubytovat nebo posilnit. Nájemcem obou objektů je v současnosti společnost Beskydy4all (stránky s nabídkou služeb v Libušíně a v Maměnce naleznete zde).


Další informace

Pustevny svůj název dostaly podle poustevníků, kteří zde v době vrcholné barokní zbožnosti poloviny 18. století pobývali.  Až do té doby byly Pustevny (a celý horský masiv Radhoště) místem obtížně přístupným a málo navštěvovaným – vyjma obyvatel horských salaší a občasných návštěvníků sbírajících na svazích hory lesní plody. Společenské dění náboženského charakteru je na Radhošti (a tedy i na Pustevnách)  podchyceno až v první polovině 18. století v souvislosti s barokním úsilím osazovat sebevzdálenější a nepřístupná místa, k jakým tehdy hora Radhošť patřila, atributy křesťanství.

Významná data z historie budování na Radhošti

 • 1735 rok výroby radhošťského kříže
 • patrně rok 1768 a výstavba dřevěné kaple,  
 • 1805 vztyčení kamenného kříže (znovupostaven 1808)
 • 1891 postavení první turistické útulny „na Pustevních“ - Pustevňa
 • 1894 otevření druhé útulny Šumná
 • 1894 rozhledna Cyrilka
 • 1897 – 1899 vybudování Jídelny Libušín a hotelu Maměnka (podrobně k objektům viz níže)
 • 1898 vysvěcení kaple svatých Cyrila a Metoděje
 • 1899 vybudování Zvonice dle návrhu D.S. Jurkoviče 
 • 1906 vybudování silnice z Trojanovic do Ráztoky a 1911 prodloužení silnice až na Pustevny
 • 1926 otevření „útulny dr.Edvarda Parmy“ Tanečnica
 • 1931 slavnostní odhalení sochy Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje
 • 1933 otevření hotelu Radegast

Jednou z dominant Pusteven je komplex krásných secesních staveb slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka, který je od roku 1995 ve správě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a dnes tedy jedním z areálů Národního muzea v přírodě. Hovoříme o dřevěných stavbách Libušín a Maměnka, které byly postaveny v lidovém slohu a vznikly díky Pohorské jednotě Radhošť, turistické a národní společnosti, která je postupně ve vlastní režii zrealizovala.

Právě členové frenštátského spolku "PJR", nejstaršího českého turistického spolku, si uvědomovali atraktivnosti Pusteven v blízkosti hory Radhošť. Dali si za cíl zpřístupňovat odlehlá místa beskydských hor, značit turistické trasy a především zřizovat síť horských hotelů a ubytoven. Brzy po založení spolku (1884) odkoupili v roce 1886 od fojtky Apoleny Malinové z Prostřední Bečvy pozemek „Krabičanek“ v blízkosti už rozpadlé poustevny V roce 1891 tam postavili první „turistickou útulnu na Pustevních“ = Pustevně). Jednalo se o přízemní dřevěné stavení s 16 lůžky, výčepem a společnou noclehárnou. Dnes je součástí Libušína, ale původně se jednalo o samostatný objekt.

Členové PJR se proto obrátili na vsetínskou stavební kancelář Michala Urbánka, jehož tehdejší zaměstnanec, mladý začínající architekt Jurkovič, projektoval ve slohu tzv. lidové secese. A ten vyprojektoval postupně dvě další útulny, Libušín a Maměnku

Aktuálním provozovatelem objektů Libušín a Maměnka na Pustevnách je společnost Beskydy 4 all, s.r.o. Veškeré informace o provozu, nabídce a rozsahu služeb a otevírací době naleznete zde.