Jídelna Libušín

Jídelna Libušín s kapacitou 200 hostů byla vystavěna v letech 1897-1899 a pojmenovaná k poctě české kněžny Libuše.

Kvůli omezeným pozemkovým možnostem Pohorské jednoty Radhošť musel architekt D.S. Jurkovič umístit jídelnu mezi Pustevňu a vznikající Maměnku. Pro tvar Libušína volil z urbanistického hlediska úsporný půdorys tvaru kříže jako u valašských dřevěných kostelů. Architekt Jurkovič se rozhodl propojit hlavní objekt tzv. krčkem s Pustevňou. Samotná Pustevňa pak dostala honosnější štít s jiným zdobným prvkem a byly na ni provedeny další úpravy. Stejné zůstalo roubení a dveře. A v roce 1924 byla na Libušíně realizována poslední dostavba – tzv. Parmova přístavba pojmenovaná podle stavitele Aleše Parmy a v horní části Libušína byl postaven byt. A v zadním traktu pak byla v roce 1925 postavena kuchyně.

Druhá světová válka přinesla zpustošení pustevenských objektů a Pohorská jednota Radhošť neměla v poválečné době dostatek prostředků na jejich opravu. Navíc v roce 1950 byly stavby znárodněny a Libušín a Maměnka se dostaly do vlastnictví organizace Valašské hotely a restaurace… V roce 1960 na objektech proběhla první velká rekonstrukce, jejímž výstupem bylo především zjednodušení barev do podoby, kterou už mnozí návštěvníci znali, a znají ze svých předchozích návštěv Pusteven. Po Sametové revoluci (v roce 1995) se Libušín (i Maměnka) staly vlastnictvím státu s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Objekty ale byly v dezolátním stavu. A muzeum přišlo s myšlenkou zásadní rekonstrukce pustevenských útulen. Pro jejich záchranu byly všechny objekty prohlášeny za Národní kulturní památku.

Valašské muzeum začalo v roce 1996 s rekonstrukcí Libušína, jehož slavnostní znovuotevření proběhlo na konci roku 1999.

Poté, co Libušín v roce 2014 zničil požár, byl znovu vybudován metodou vědecké rekonstrukce. Řemeslníci a muzejní odborníci se snažili navrátit Libušínu původní podobu a použili stejné materiály a ruční řemeslné postupy jako jejich předchůdci před více než sto lety. Libušín je dnes naší největší dřevěnou stavbou znovu postavenou tímto způsobem. Jeho obnově se podrobně věnuje výstava v 1. patře Sušáku v areálu Valašského muzea v přírodě.

Libušín vám nabízí nejenom možnost občerstvení, ale i výhled z věže, v níž se pořádají tematické výstavy.

Kontakt na nájemce Jídelny Libušín naleznete zde.

  • Virtuální prohlídka Jídelny Libušín
  • Video o obnově Jídelny Libušín

Připravované akce

Aktuálně