Prohlídka areálu

Dnes jsou všechny okruhy zavřené

I. Historická vesnice

Okruh je dnes uzavřen
Historie obce, kupecký krámek, škola, náves a kostel.

II. Zemědělská usedlost čp. 61

Okruh je dnes uzavřen
Zemědělská usedlost čp. 61 - obytný dům s novou stálou expozicí "Chmel, který stavěl domy", hospodářské budovy (kůlna na vozy, špýchar, stodola a sušárna ovoce).

III. Dům z Loubí - krátkodobé výstavy

Okruh je dnes uzavřen
Prohlídka rychty z Loubí a krátkodobých tématických výstav.

IV. Mlýn Týniště – Mlýnské údolí

Okruh je dnes uzavřen
Mlýnské údolí s objektem funkčního mlýna Týniště čp. 27

Nádraží Zubrnice - Týniště

 
Železniční muzeum na nádraží v Zubrnicích 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka