Akce

Velikonoce na vsi

Jarní a velikonoční lidové zvyky, vynášení Morany v doprovodu folklórních souborů, zdobení kraslic, pletení pomlázek, pečení…

Myslivecký den

Myslivost se jako součást našeho nehmotného kulturního dědictví představí tradičně jako pečovatelka o přírodu. Součástí…

Zubrnický jarmark

Májové zastavení v Zubrnicích s řemeslným trhem a prodejem regionálních výrobků, řadou dílen pro děti a zejména bohatou škálou…

Pára v muzeu

Parní lokomotivou do Zubrnic, kde pracuje parní lokomobila, práce s dětmi z dětského domova na Střekově - nakládání zelí,…

Podzim na vesnici

Výmlat obilí, vázání provazů, zpracování lnu, mletí obilí na mlýně, zpracování mléka, sušení ovoce, výstava tradičních ovocných…

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka