Živé muzeum

Nyní se s vámi nemůžeme setkat osobně, proto vám na tomto místě budeme hravou formou připomínat některé lidové zvyky.

  • Masopust

    Masopustní období v lidových zvycích.

  • Velikonoce

    Pojďte s námi alespoň virtuálně hravou formou prožít Velikonoce v lidových zvycích.

Připravované akce

Velikonoce

Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Tradice a výroba zvykoslovných předmětů, pečení v kachlovém…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka