Živé muzeum

Nyní se s Vámi nemůžeme setkat osobně, proto Vám na tomto místě budeme hravou formou připomínat některé lidové zvyky.

  • Advent a vánoce

    Pojďte se s námi podívat na období adventu až do svátku Tří králů.

  • Masopust

    Masopustní období v lidových zvycích.

  • Velikonoce

    Pojďte s námi alespoň virtuálně hravou formou prožít Velikonoce v lidových zvycích.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka