Pasekářská kula

Zajímavým prvkem osídlení na Valašsku bývaly v minulosti tzv. pasekářské kuly – rodové shluky usedlostí, které vznikaly v důsledku dělení majetku mezi dědici. Jejich smyslem bylo společné hospodaření v nelehkých horských podmínkách a spravedlivé dělení úrody.

Takovéto shluky usedlostí někdy vznikaly také v rámci sousedských vztahů. V našem muzeu je pasekářská kula tvořena třemi usedlostmi pocházejícími z různých míst – ze Študlova, z Horní Bečvy a z Lužné. Výnosy z hospodářství obvykle nepokrývaly potřeby rodin, proto si lidé přivydělávali námezdní prací a podomáckou výrobou různých řemeslných produktů.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka