Zvonice z Lužné

Drobná stavba pochází z obce Lužná z období 19. století. Signály zvonic sloužily v každé době k organizování společenského života, zejména duchovního. Zvony ohlašovaly příchod nového dne, ranní, polední i večerní modlitby, úmrtí, požáry, živelní a válečné pohromy. Zvonilo se i při bouřce. Lidé věřili, že tím rozeženou mraky a zastaví blesky.

V roce 1751 byl vydán Požární řád Marie Terezie, který předepisoval vybudovat v každé obci zvonici a studnu, není-li tam jiný zdroj vody k hašení případného požáru. V důsledku tohoto opatření se ve valašských vesnicích objevilo mnoho jednoduchých sloupových zvonic.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka