Usedlost formana z Velkých Karlovic – Jezerného

Usedlost je ukázkou hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani rozváželi tkalcovské a sklářské výrobky, dřevo, šindel a různé zemědělské produkty (brynzu, švestková povidla aj.) až do Budapešti, Brna nebo Vídně. Ze světa přiváželi především sůl, nezbytnou pro chov ovcí, koření, látky, ale také různé novinky o dění ve světě. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války.

Usedlost byla součástí tzv. kuly − shluku usedlostí propojených příbuzenskými vazbami. Původní paseka rodiny Jakešů ve Velkých Karlovicích byla v roce 1796 rozdělena mezi dva bratry, Ondřeje a Martina. Oba si na svém pozemku postavili nové chalupy s hospodářstvím. První se věnoval formanství a druhý se živil zemědělským hospodařením. Ve Valašském muzeu je usedlost formana umístěna v sousedství Matochovy usedlosti, původně patřící druhému z bratrů. Toto seskupení staveb prezentuje historicky podloženou ekonomickou a sociální provázanost obou usedlostí.

Uvnitř domu nahlédnete do života rodiny povozníka – formana v polovině 19. století. Zajímavostí jsou zde vozíky na výrobu provazů, bez kterých by se forman při své živnosti neobešel.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka