Sýpka z Heřmanic

Čtyřpodlažní originální stavení z Heřmanic u Ostravy patří k největším dřevěným stavbám v celých Karpatech. Za pozornost stojí mohutná roubená konstrukce budovy, tvořená objemnými podélně půlenými trámy. Do panských sýpek se odvádělo poddanské obilí a obilí z velkostatků. Interiér sýpky není přístupný.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka