Chalupa miškaře ze Študlova

Obytné stavení a na něj navazující chlívky a stodola jsou rekonstrukcí původní usedlosti postavené v roce 1816 ve Študlově nedaleko Valašských Klobouk. Obec Študlov byla v období Rakousko-Uherska proslulá značným počtem zvěrokleštičů, tzv. miškařů, kteří jezdívali řemeslo provozovat do ciziny – hlavně do Polska, Uher a Německa.

Interiér je zasazen do období přelomu 19. a 20. století. V jizbě na stole je rozloženo nářadí miškaře a jeho výbava na cestu. Obydlí má zajímavou historii. Ve 30. letech 20. století, v době hospodářské krize, zde bydlely dvě rodiny bez příbuzenského vztahu, čítající celkem osm lidí.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka