Vozovna z Ostravice

Vozovna z Ostravice se řadí k největším stavbám Valašského muzea v přírodě. Je rekonstrukcí provozního objektu z poloviny 19. století, který sloužil potřebám lesního a pilařského hospodářství Těšínské komory – bývalého územně-správního celku. Objekt se vyznačuje kamennými pilíři s deskovou výplní a pozoruhodně složitou konstrukcí krovu nesoucí střechu o rozměrech 32 x 16 metrů. Pro svou velkou plochu a možnost průjezdu byla budova používána zejména jako manipulační sklad k distribuci řeziva, později jako sušírna semen lesních stromů a nakonec jako hospodářské zázemí pro lesní dělníky. Během první světové války na krátkou dobu sloužila k ustájení koní vojenského oddílu střežícího hranice se Slovenskem.

Uvnitř naleznete expozici Dopravní prostředky na Valašsku, která je přehlídkou kolových prostředků používaných v různých odvětvích zemědělské, lesnické, ale také obchodní činnosti, nebo sloužících dalším živnostem a řemeslům. Ke zhlédnutí jsou tady i zemědělské stoje ulehčující práci rolníkům v první polovině 20. století.  

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka