Sýpka z Prostřední Suché

Dvoupodlažní originální roubená stavba pochází z 18. století z oblasti Těšínska. Byla určena ke skladovacím potřebám vrchnosti. V současnosti je zde umístěna expozice Jak stavěli naši předkové stavebních dovednostech předchozích generací. Malým i velkým návštěvníkům přináší pohled na řemeslný důvtip a um, které naši předkové uplatňovali při stavbě domů i hospodářských objektů. Expozice se svými interaktivními prvky zaměřuje i na zvídavé návštěvníky.

Připravované akce

Aktuálně