Matochova usedlost z Velkých Karlovic − Jezerného

Původní usedlost pocházející z konce 18. století slouží v našem muzeu jako ukázka živého zemědělského hospodaření s chovem domácích zvířat a drůbeže. Celý hospodářský dvůr sestává z obytného domu, stodoly s přístřeškem, chlévce pro prasata, malé stáje pro koně a chléva s hnojištěm. K usedlosti patří také udírna masa a seník se sklípkem postavený za potůčkem. Byť je obytný dům na rozdíl od hospodářských budov rekonstrukcí dnes již neexistující stavby, celá usedlost dnes vypadá přesně jako na původním místě.

Expozičně je vybavena pouze obytná jizba, zbývající prostory slouží k provozním účelům. Obytná místnost představuje v areálu Valašské dědiny jeden z modernějších způsobů bydlení, období 20.–30. let 20. století, kdy již bylo v domácnosti zavedeno elektrické osvětlení.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka