Fojtství z Lidečka

Vzácný originál valašského roubeného patrového fojtství s pavlačí pochází z roku 1812.  Nechal ho postavit tehdejší lidečský fojt František Františák. Z důvodu sňatku s dcerou mlynáře v roce 1834 se však rozhodl přenést stavbu na jiné místo, a to k Šimarovu mlýnu na říčce Senici v Lidečku. Tam stál dům až do roku 1968, kdy byl znovu rozebrán, převezen a postaven ve Valašském muzeu v přírodě.

Vnitřní vybavení domu nastiňuje situaci z období přelomu 19. a 20. století, kdy v domě žila rodina jednoho z přiženěných mlynářů. V jizbě se nejen bydlelo, ale zároveň se zde vyráběly a opravovaly součástky k mlýnskému zařízení. Horní patro sloužilo pouze ke skladování výpěstků a obilí, které sem mlynáři vytahovali v pytlích přes kladku, umístěnou v podstřeší pavlače.

Dům byl původně postaven ke zcela jinému účelu, avšak úřad fojta, tedy dnešního starosty, zde nemáme spolehlivě historicky doložen.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka