Evangelický toleranční kostel z Huslenek

Původní modlitebna v Huslenkách zanikla již koncem 19. století. Vznikla v roce 1786 na základě Tolerančního patentu, který umožňoval praktikování i nekatolických vyznání. V muzeu byla postavena její vědecká rekonstrukce, při níž byla využita kresebná dokumentace architekta Dušana Jurkoviče s dochovanými nákresy kostela a jeho vnitřního uspořádání, současně s analogickými prvky obdobných staveb.  

Interiérová expozice představuje luterskou modlitebnu s kazatelnou a se stolem Páně, stojícím při užší straně naproti vchodu. Po stranách kazatelny nalezneme plechové tabulky s citáty z Bible kralické. Vybavení modlitebny je jednoduché až strohé, odpovídající nelehké finanční situaci místních evangelíků a také mnohým omezením tehdejší doby.

Připravované akce

Aktuálně

Libušín oceněn jako Muzejní počin roku 2020

Cena byla udělena v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která
se snaží přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců kulturního a přírodního dědictví České republiky

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka