Kulturní program

Posvícení

Vysočina – Veselý Kopec
V sobotu 5. září se od 10.00 do 16.00 na Veselém Kopci u Hlinska koná program s příjemným názvem i obsahem Posvícení.

Den architektury

Vysočina – Betlém Hlinsko
Komentované prohlídky a doprovodný program věnovaný zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku.

Víte, že ...

Vysočina – Veselý Kopec
Výstava Víte, že … představuje kulturní statky, které jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury…

Výstava fotografií

Vysočina – Betlém Hlinsko
Od 3. října do 29. listopadu pořádá Fotoklub Městského kulturního klubu Hlinečan ve spolupráci s Muzeem v přírodě…

Vánoce na Veselém Kopci

Vysočina – Veselý Kopec
Výstava Vánoce na Veselém Kopci bude v expozičním areálu na Veselém Kopci u Hlinska zahájena v sobotu 5. prosince a potrvá do…

Betlém vánoční

Vysočina – Betlém Hlinsko
Vyzdobené roubenky přiblíží od 16. prosince 2020 do 10. ledna 2021 atmosféru vánočních svátků v minulosti.

KULTURNÍ PROGRAM MUZEA V PŘÍRODĚ VYSOČINA V ROCE 2020:

BETLÉM HLINSKO

 • 11. prosince 2019 až 5. ledna 2020 * BETLÉM VÁNOČNÍ
  Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém Rudolfa Frinty.

 • leden až prosinec * ŽIVÁ HISTORIE
  Speciální programy pro školy i veřejnost.

 • 25. února * ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM
  Průvod dětských masek a následně tradiční masopustní obchůzka v podání obyvatel z Hlinska-Blatna. Masopustní období zakončí obyčej "porážení kobyly".

 • 1. až 30. dubna * VELIKONOCE NA BETLÉMĚ a VODĚNÍ JIDÁŠE
  Výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční lidové obyčeje. Doplněna o expozici přibližující zvyk Vodění jidáše, který je součástí národního kulturního dědictví. Doprovodný program – ukázky výroby velikonočních předmětů – bude upřesněn.

 • 12. května až 7. června * VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HLINSKO
  Výstava prací ZUŠ Hlinsko v domku č. p. 178.

 • 22. května * BETLÉMSKÁ MUZEJNÍ NOC
  Příležitost zažít Betlém jinak. Speciální program, podrobnosti budou upřesněny.

 • 30. června až 30. srpna * (NE)TRADIČNÍ ARCHITEKTURA
  Na reklamních plochách čteme, že máme stavět chytře. Naši předkové to uměli již před mnoha generacemi. Výstava v Pickově domě č. p. 178.

 • 30. září * DEN ARCHITEKTURY
  Komentované prohlídky a doprovodné programy věnované zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku.

 • 3. října až 29. listopadu * VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
  Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan v domku č. p. 178.

 • 16. prosince až 10. ledna 2021 * BETLÉM VÁNOČNÍ
  Vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti; vystaveny budou i lidové betlémy včetně unikátního mechanického betléma Rudolfa Frinty.

VESELÝ KOPEC

 • 1. února * MASOPUST
  Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska.

 • 25. a 26. dubna * ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY aneb VÍTE, ŽE ...
  Zahájení návštěvnické sezóny. Ukázky obyčejů zapsaných v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje, například vodění jidáše, stavění Velikonočního stromu, stínání kohouta a dalších.

 • 25. dubna až 31. října * VÍTE, ŽE ...
  Výstava přibližující jedinečné jevy, které jsou zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje.

 • 25. dubna až 31. října * MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb DESET LET SVĚTOVÝM KULTURNÍM DĚDICTVÍM
  Výstava věnovaná významnému fenoménu Hlinecka, který byl před deseti lety zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO.

 • 16. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA
  Ukázky práce hrnčířů a keramiků, prodej jejich výrobků. Doprovodný kulturní program.

 • červen až září * VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
  Od června do září si mohou rodiny s dětmi zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.

 • 6. června * DEVATERO ŘEMESEL aneb OD VLÁKNA KE KOŠILI
  Ukázky tradičních textilních technik, prodej výrobků, doprovodný kulturní program včetně přehlídek dobového oblečení a ruční tkalcovské dílny Fidler Hlinsko.

 • 18. a 19. července * VESELOKOPECKÝ JARMARK
  Prodej výrobků lidových výrobců, doprovodný kulturní program.

 • 15. srpna * VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
  Program věnovaný tradičnímu hospodaření a ukázkám zpracování zemědělských plodin. Doprovodný kulturní program.

 • 5. září * POSVÍCENÍ
  Připomenutí tradičního obyčeje, ukázky pečení v chlebové peci, doprovodný kulturní program.

 • 3. října * BRAMBOROVÁ SOBOTA
  Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o bramborách jako součásti lidového jídelníčku, jejich pěstování a uskladnění. Možnost nákupu brambor ke konzumaci a uskladnění. Doprovodný kulturní program.

 • 5. až  13. prosince * VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
  Program přibližující tradiční zvyky, ukázky výroby předmětů provázejících vánoční čas v minulosti, doprovodný kulturní program.

 • 13. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
  Předvánočním jarmarkem, kterého se se svými výrobky zúčastní lidoví výrobci z celé České republiky, vyvrcholí letošní vánoční výstava Vánoce na Veselém Kopci.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka