Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

Snahy o podporu a ochranu nemateriálního kulturního dědictví v České republice vycházejí z úsilí světové Organizace pro vzdělání, vědu a kulturu – zkráceně nazývané UNESCO. Tato organizace vypracovala dokument nazvaný Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (dále jen Úmluva), k němuž se přihlásilo několik stovek států. Mezi nimi i Česká republika, která na základě Úmluvy vypracovala tzv. Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu (dále jen Koncepce). Koncepce byla přijata vládním usnesením č. 571/2003 ze dne 11. 6. 2003. Jedním z úkolů tohoto dokumentu bylo vytvořit síť krajských odborných pracovišť, která by se věnovala systematické péči o tradiční lidovou kulturu.

Představitelé krajské samosprávy si uvědomili prospěšnost Koncepce pro tuto část kulturního dědictví Pardubického kraje a zapojení se do vytvoření celostátního systému péče o tradiční lidovou kulturu. Na základě dohody o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Pardubickým krajem bylo v roce 2003 rozhodnuto, že se pověřeným regionálním pracovištěm stane Muzeum v přírodě Vysočina (do roku 2018 pod názvem Soubor lidových staveb Vysočina), jehož nynějším zřizovatelem je Národní muzeum v přírodě.

Vytvořením odborného pracoviště vznikla v Pardubickém kraji platforma pro účinné zapojení do celonárodního programu ochrany a podpory nemateriálního kulturního dědictví. Zároveň se odborné regionální pracoviště stalo koordinátorem spolupráce paměťových institucí při dokumentaci tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji.

Regionální pracoviště dále spolupracuje s Ministerstvem kultury, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími odbornými pracovišti při koncepční práci v rámci identifikace, interpretace a podpory tradiční lidové kultury.

https://www.mkcr.cz/koncepce-a-jine-ustavujici-dokumenty-297.html

https://www.mkcr.cz/umluva-o-zachovani-nematerialniho-kulturniho-dedictvi-300.html

https://www.pardubickykraj.cz/tradicni-lidova-kultura-v-pardubickem-kraji


Soubory ke stažení


Připravované akce

Aktuálně