Sbírky muzea

Sbírky muzea

Muzeum v přírodě Vysočina shromažďuje sbírku movitých dokladů k dějinám tradiční lidové kultury, řemesel a zemědělství se zaměřením na sběrnou oblast tvořenou spojnicí Litomyšl – Chrudim – Heřmanův Městec – Chotěboř – Svratka – Polička – Vysoké Mýto – Litomyšl. Sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek (http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/detail-ces_us_cat.1-sb0000338-Sbirka-Souboru-lidovych-staveb-Vysocina/?disprec=1&iset=2) a je tvořena etnografickou podsbírkou, ve které je v současnosti zapsáno přes 4500 inventárních čísel.

Etnografická podsbírka

Podsbírka je tvořena předměty dokumentující oblast řemesel, zemědělství, domácí výroby, předmětů z domácnosti a lidového textilu. Převážná část sbírkových předmětů je datována od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století. Starší předměty se datují do první poloviny 19. století a část předmětů pochází z druhé poloviny 20. století.

Podsbírka je pro potřeby muzea rozdělena do fondů, hlavní fondy tvoří domácnost, textil, řemesla, zemědělství a zpracování plodin, současná řemeslná tvorba, hračky a loutky, religiozita, písemnosti a tisky.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka