Edukační programy

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo v památkové rezervaci Betlém Hlinsko celoroční nabídku edukačních programů pod názvem Živá historie nejen pro školy, ale i jiné organizované skupiny z řad veřejnosti. Na tyto programy je nutné se předem přihlásit, kontaktní údaje jsou uvedeny uvedeny u jednotlivých programů.

Pozn.: Pokud je vaše škola zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pokusné ověřování: vzdělávací programy paměťových institucí do škol, můžete v jeho rámci navštívit také muzeum v přírodě na Veselém Kopci (areály památkové rezervace Betlém Hlinsko a muzea v přírodě Veselý Kopec jsou od sebe vzdáleny cca 8 km). Prohlídka areálu na Veselém Kopci je podmíněna absolvováním alespoň jednoho edukačního programu na Betlémě v Hlinsku, samostatná prohlídka Veselého Kopce nebude v rámci projektu uznána!

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka