Avatar aneb Proč chránit nehmotné dědictví?

Edukační programy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Co je nehmotné dědictví? A proč se jeho ochranou zabývá dokonce i UNESCO? Má Česká republika nějaké významné památky nehmotného kulturního dědictví? A proč je v názvu zmíněn film o Avatarovi? Na tyto a další otázky přináší program odpovědi. Prostřednictvím krátkých videí vás seznámíme s významnými nemateriálními památkami České republiky.

„Lidé ničí vlastní dědictví, neboť se dali svést falešnými pojmy jazyka a také zjistili, že k získání znalostí je plodné předmět rozložit a že to je metoda drtivě účinná. Co je však pravdivé, jde-li o hmotu, to je falešné pro ducha. (…) Lidstvo ve svém vývoji se podobá stromu, roste a pokračuje skrz jednoho k druhému, tak jako pokračuje síla stromu skrze suky a pokřivení a členění větví.“
/Antoine de Saint-Exupéry, Citadela

Délka pořadu: 45–60 minut
Určeno pro: ZŠ, SŠ, VŠ, zájmové skupiny, seniory aj.
Počet osob ve skupině: max. 30
Místo konání: Betlém Hlinsko
Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Vojancová, +420 469 326 411, ilona.vojancova@nmvp.cz

Vstupné: 70 Kč

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka