Metodické centrum pro muzea v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě je odbornou
platformou pro spolupráci muzeí v přírodě a institucí podobného charakteru v ČR. Centrum
vyvíjí odborné aktivity – vzdělávací, výzkumnou, publikační, organizační činnost ve sféře
muzeí v přírodě.
Metodické centrum pro muzea v přírodě působí od roku 2013 při Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, od roku 2018 při Národním muzeu v přírodě. Jednotlivé muzejní
instituce zřizované Ministerstvem kultury ČR tak mají na starost různé specializace, které jsou
jejich činnosti nejbližší. Právě touto cestou se Ministerstvo kultury snaží metodicky pokrývat
různé segmenty kultury.
Metodické centrum spolupracuje s ostatními muzei v přírodě v ČR a zahraničí a také s dalšími
subjekty se stejnými zájmy, jako jsou Národní památkový ústav nebo Akademie věd ČR i s
českými vzdělávacími institucemi. Intenzivní je také spolupráce s profesním sdružením Český
svaz muzeí v přírodě.
 

  • PhDr. Jaroslav Dvořák, vedoucí metodického centra, e-mail: jaroslav.dvorak@nmvp.cz; tel.: 571 757 122
  • Mgr. Radek Bryol, metodický pracovník pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, e-mail: bryol@vmp.cz; tel.: 571 757 112

 

webové stránky Metodického centra pro muzea v přírodě

Video - Tradiční postup nátěru olejovými barvami - Libušín

Video - Smysl použití vápna na památkách

Připravované akce