Český svaz muzeí v přírodě

„ ... Posláním muzeí v přírodě je předkládat širokým vrstvám návštěvníků pravdivé příběhy o skutečných lidech prostřednictvím živých, interaktivních prezentací s využitím autentických staveb a povzbudit je k tomu, aby své zážitky sdíleli s námi i mezi sebou navzájem."

Český svaz muzeí v přírodě je otevřenou platformou pro setkávání muzeí v přírodě a institucí podobného charakteru v České republice. Posláním svazu je zabezpečovat spolupráci v odborné rovině i rovině propagace muzeí v přírodě jako významných paměťových institucí i důležitých prvků cestovního ruchu. Český svaz muzeí v přírodě spolupracuje zejména s Metodickým centrem pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dále Úniou múzeí v prírode při Zväze múzeí na Slovensku a Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Cílem činnosti ČSMP je:

 • Hájit zájmy a specifické potřeby muzeí v přírodě,
 • vzájemná spolupráce v řešení výzkumných, provozních a prezentačních úkolů,
 • prezentovat muzea v přírodě jako specifickou destinací cestovního ruchu,
 • hledání vhodných forem provozu, které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak i komerčního charakteru,
 • ve spolupráci s Metodickým centrem pro muzea v přírodě zvyšování odborné úrovně muzeí v přírodě především v oblasti péče o lidovou architekturu (rekonstrukce, konzervace aj.) a zachování tradičních řemeslných postupů,
 • těsná spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a s nadnárodními institucemi, jako je ICOM, AEOM, AIMA a další,
 • spolupráce s AMG a NPÚ,
 • prosazování zájmů o uchování a prezentaci lidové architektury ve státní správě a samosprávě,
 • spolupracovat s muzei zřizovanými různými subjekty a poskytnout jim odbornou a metodickou pomoc,
 • plně využít odborného potenciálu Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k provádění metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě, využít muzeí v přírodě k prezentaci:
 • hmotných i nehmotných prvků lidové kultury (hudebního, tanečního, slovesného folklóru, stejně jako obyčejů a zvyků),
 • archeologických a historických výzkumů,
 • způsobů obživy a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů a dalších druhů lidové umělecké tvorby.

Členové svazu

 

Český svaz muzeí v přírodě, z.s.

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 22689214

bankovní spojení: 257919039/0300

Prezident ČSMP   jindrich.ondrus@nmvp.cz

Tajemník ČSMP    radek.bryol@nmvp.cz

Facebook

 


Dokumenty


Připravované akce