Dotazníkové šetření spokojenosti návštěvníků

Od 10. června do 30. září 2023 poběží dotazníkové šetření spokojenosti návštěvníků organizačních složek Národního muzea v přírodě. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou součástí tvorby Strategie rozvoje Národního muzea v přírodě  a jeho organizačních složek na období 2024 - 2033 (pro tyto účely bude probíhat dotazníkové šetření do 31. července 2023).

Dotazník

Odkaz

QR kód

Valašské muzeum v přírodě – dospělý

https://www.click4survey.cz/s4/55903/8151b920

Valašské muzeum v přírodě – anglicky

https://www.click4survey.cz/s4/55904/a57c2150

Valašské muzeum v přírodě – děti

https://www.click4survey.cz/s4/55887/4cf097ff

Hanácké muzeum v přírodě – dospělý

https://www.click4survey.cz/s4/55902/d959cf79

Hanácké muzeum v přírodě – anglicky

https://www.click4survey.cz/s4/55909/478e6aa9

Hanácké muzeum v přírodě – děti

https://www.click4survey.cz/s4/55889/c65d9b13

Muzeum v přírodě Vysočina – dospělý

https://www.click4survey.cz/s4/55901/b560328a

Muzeum v přírodě Vysočina – anglicky

https://www.click4survey.cz/s4/55910/70597434

Muzeum v přírodě Vysočina – děti

https://www.click4survey.cz/s4/55890/9acb4e5

Muzeum v přírodě Zubrnice – dospělý

https://www.click4survey.cz/s4/55900/bd283547

Muzeum v přírodě Zubrnice – anglicky

https://www.click4survey.cz/s4/55911/7bfe2e

Muzeum v přírodě Zubrnice – děti

https://www.click4survey.cz/s4/55891/22afb00f

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka