Srdce a duše Valašska

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Osobnosti Valašského Slavína

Místo konání: Sýpka z Prostřední Suché – Panská sýpka, Dřevěné městečko

Vstupné: zdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

Vítejte na Valašském Slavíně, kolik neobyčejných žen a mužů toto místo trvale připomíná!

Návštěvníci výstavy se po vstupu ocitají v trochu tajemném světě… Dozví se, že muzeum pečuje o paměť kraje, a tím i o odkaz jeho významných osobností. Tito lidé byli pro Valašsko významní z řady důvodů a jsou připomínáni na Valašském Slavíně a v Knize paměti kraje, kterou si na výstavě mohou prolistovat.

Myšlenka Valašského Slavína vznikla v 60. letech 20. století. Původním záměrem v roce 1965 bylo vytvořit imitaci vesnického hřbitova v blízkém okolí kostela, jak to v minulosti bylo na Valašsku obvyklé. Zpočátku mohl být spíše považován za jakési lapidárium železných křížů, kamenných náhrobků různých tvarů a ukázek historických náhrobků. Až od roku 1969 byl hřbitůvek postupně proměňován na Valašský Slavín významných osobností, které se zasloužily o rozkvět Moravského Valašska - spisovatelů, malířů, národopisných pracovníků, hudebních skladatelů, sběratelů písní a v poslední době také sportovců. Na jejich hroby byly umísťovány plastiky renomovaných umělců.

Návštěvníci výstavy prochází duchovní, tajemnou krajinou Valašska a potkávají vybrané významné osobnosti regionu. U každé z nich se dozví, čím byla význačná, prohlédnou si předměty související s jejím životem. Naleznou zde umělecká díla evokující valašskou krajinu; interaktivní prvky pro bližší porozumění těch nejmenších návštěvníků. Chceme vám a vašim dětem ukázat, že všichni byli kdysi malí, hráli si, učili se, hledali svou životní cestu.

Výstava seznamuje s patnácti osobnostmi, které mohou inspirovat svým podnikáním, hudbou, literaturou, obrazy, sportovními výkony, prací s mládeží nebo láskou k vlasti. Díky Valašskému Slavínu, můžeme poznávat na první pohled nesourodou skupinu lidí, které spojuje pracovitost, talent, obětavost, odvaha a láska k Valašsku, a kteří jsou inspirací i pro náš život.

Po návštěvě výstavy si v klidu projděte samotný hřbitov. Lidé, kteří zde odpočívají, vám budou v tu chvíli bližší.

Vernisáž proběhla: 16. 12. 2023 v 15.00


Soubory ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka