Městečko pod Radhoštěm

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Nahlédněte do historie i běžného života východomoravského městečka Rožnov pod Radhoštěm a sledujte jeho proměny v průběhu více než sedmi staletí. Vašim průvodcem bude malý Čeněk, který Vás vezme na procházku do minulosti a odhalí Vám různé zajímavosti. Můžete využít i audioprůvodce, díky němuž k Vám promluví jeden ze zakladatelů muzea Alois Jaroněk nebo místní kronikář Josef Lucian Ondřej Kramoliš.

Místo konání: Sušák, přízemí

Vstupné: zdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku:

  • Základní 40 Kč
  • Snížené 30 Kč
  • Žáci 20 Kč
  • Rodinné 80 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

Svou pouť začnete u výstavby středověkého hradu, který býval sídlem rožnovských pánů, později se stal úkrytem lapků a nakonec jeho zdivo posloužilo k výstavbě mnoha rožnovských domů. Nahlédnete do starého dřevěného kostela, který už dávno v Rožnově nestojí, jeho unikátní barokní malovaný Boží Hrob je však chloubou muzejní sbírky.

Poznáte důležitá řemesla a průmyslová odvětví, na nichž byla založena ekonomika Rožnova, seznámíte se s významnými místními vzdělávacími institucemi, včetně vyhlášené rožnovské košíkářské školy.

Pochopitelně nevynecháte ani kulturní a společenský život, jemuž ještě v první polovině 20. století vévodily klimatické lázně – ostatně svěží horský vzduch si v Rožnově a jeho okolí můžete užít i dnes. Zákoutí výstavního sálu odhalují také každodenní život města – takže nechybí lázeňská promenáda, cukrárna, lékárna, fotoateliér, ale i pohled do běžné městské domácnosti z 30. a 50. let minulého století.

Významnou kapitolou v dějinách Rožnova, kterou píšeme dodnes, bylo založení Valašského muzea v přírodě. Také o něm a o jeho zakladatelích Vám výstava povypráví.  

Historie města se ve výstavě prolíná s významnými událostmi v naší vlasti a také ve světě, a tak můžete zjistit, co se zrovna dělo v Rožnově, když...

Přejeme příjemnou vycházku.

Video pozvánka

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka