Zvonečkový jarmark

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů.

5. 7. 2023

  • 12.00-13.00   Pěvecký sbor Karlovjanky, amfiteátr
  • 14.00-15.00   Cimbálová muzika Milana Mlčáka, v areálu
  • 16.00-17.00   Folklorní soubor Vizovjánek, amfiteátr

 

6. 7. 2023

  • 11.00-12.00   Varhanní koncert Lindy Sítkové, kostel sv. Anny
  • 13.00-14.00   Zvonky dobré zprávy, Kateřinice, Janíkova stodola
  • 16.00-17.00   Folklorní soubor Vonica, Zlín, amfiteátr

 

Režie

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka