ZRUŠENO - Masopust

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Masopustní zvyky a nabídka zabijačkových výrobků.

Vážení návštěvníci,

současná epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 nám neumožňují pořádání programu Masopust.

Režie

Bc. Milena Bahounková

oddělení programů a propagace

milena.bahounkova@nmvp.cz
571 757 148
603 209 803

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka