Vzpomínka na ThDr. Vladimíra Petřeka

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

na Valašském Slavíně

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka