Vánoční pastýřské hry - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Z cyklu od adventu po tři krále

Období mezi svátky Božího narození a Tří králů provází koledy zpívané k šíření zvěsti o narození Spasitele. Na celém Valašsku v tomto čase obcházely skupiny mužů a dospívajících chlapců usedlosti nebo hostince a předváděly vánoční hry pastýřské. Divákům připomínaly scénu probuzení betlémských pastýřů andělem a jejich debatu o cestě k místu narození Ježíše. Při těchto hrách se Valaši ztotožňovali s orientálními pastevci, ale do rozhovorů vnášeli místní nářečí, reálie a aktuální témata. Součástí dění se také stávalo vybírání koledy pro účinkující.