Svátek svatého Mikuláše - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od adventu po tři krále

Svatý Mikuláš náleží mezi oblíbené a v křesťanském světě velmi uctívané světce. Proslul svou štědrostí a ochranitelskou mocí. V našich zemích je jeho svátek spojen s mikulášskou obchůzkou 5. prosince.  Děti dříve jako nyní v tento den večer netrpělivě očekávaly návštěvu svatého Mikuláše, ať už se těšily na dárky, které jim přinášel, nebo se i trošku bály pokárání za to, že zlobily rodiče.

Mikuláše doprovázely masky čertů, smrti, vojáčka, žida, později i anděl, který vystřídal smrt.  Žid nosil velký koš nebo kabelu a do ní vybíral koledu. Mikuláš hodným dětem, které se uměly pomodlit a poslouchaly rodiče, naděloval za odměnu drobné dárky – křížaly, perníky, sladkosti, u bohatších rodin i drobnou hračku nebo knížku. Zlobivé děti napomínal a ukládal jim za úkol polepšit se, aby je nevzal čert do pekla.  

Poslechněte si, jak prožívaly mikulášské obchůzky děti na Rožnovsku ve vzpomínkách, které zapsal ve své kronice s názvem Doplňky o životě rožnovských Valachů Alois Bělunek.

V materiálech ke stažení je uložena vystřihovánka masek Mikulášovy družiny, kterou si můžete podle fotografií v galerii i vybarvit.


Vystřihovánky