Svátek svaté Lucie - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od adventu po tři krále

13. prosince slavíme svátek svaté Lucie, patronky nevidomých a pomocnice při očních nemocech. V předvečer tohoto svátku obcházely hospodářství skupiny Lucek – v bílých plachtách oblečených dívek, žen nebo dokonce mužů. Nikdy nepromluvily, pouze syčely. V tichosti dohlížely, zda se v chalupách nepřede na kolovratech. Na svátek svaté Lucie byla totiž tato práce zakázána. Neposlušné přadleny byly Luciemi okamžitě potrestány klepnutím vařechou přes prsty. Mimo vařechu nosívaly maskované bytosti i husí křídlo, kterým z usedlosti vymetaly všechny nečistoty a nemoci.

V noci 13. prosince se údajně měly slétat čarodějnice na horu Radhošť. Svatá Lucie je na Valašsku pojímána jako ochranitelka před jejich nekalými silami. Proto mnozí hospodáři od jejího svátku po Boží narození odkládali každý den polínko na posvátný oheň nebo strouhali stoličky či vařečky, jež měly na Boží hod čarodějnice odhalit. Hospodyně na ochranu před čarodějnicemi podávaly dobytku každý den v tento čas kousek zaříkaného těsta.

A jak souvisel svátek svaté Lucie s předpovídáním počasí na příští rok? To si poslechněte ve zvukové nahrávce. A můžete si to i vyzkoušet.