Štědrá večeře - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od Adventu po tři krále

Lidé usedali ke štědrovečernímu stolu po setmění, když na obloze vyšla první hvězda. Štědrá večeře měla několik chodů. Na stole byly oplatky, které hospodář po modlitbě mazal medem a podával všem členům rodiny. Uprostřed stolu byl dožínkový věnec a rozmarýn jako symbol nového života, rozžatá svíce, vedle položený chléb, vdolek nebo vánočka, mísa s polévkou, čerstvé i sušené ovoce, ořechy, plátěný uzlík s plodinami, které se urodily na poli, džbánek se svěcenou vodou, džbán s pivem a několik mincí, aby jich bylo v příštím roce dostatek. Nohy stolu byly obepnuty řetězem, který měl zaručit soudržnost rodiny a pevné zdraví. Vánoční zvyky a obyčeje měly zabezpečit prosperitu hospodářství, zdraví a šťastný život rodiny.

Množství a rozmanitost jídel záviselo na zámožnosti rodiny, v chudých domácnostech bývala i štědrá večeře velmi skromná.