Starodávný jarmark

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Pestrá nabídka jarmarečnícho zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu. 

Režie

Mgr. Jitka Brňovjáková

oddělení programů a propagace

jitka.brnovjakova@nmvp.cz
571 757 148

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka