Roráty - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od adventu po tři krále

Takto označujeme mariánské mše svaté, které se konaly po celou dobu adventu. Jejich název pochází z latinského slovního spojení Rorate coeli desuper, což v předkladu znamená Rosu dejte, nebesa shůry… Toto slovní spojení nalezneme v mešních textech.

Zejména v českých zemích se roráty odehrávaly v brzkých ranních hodinách. Věřící se scházeli ještě za tmy do prochladlých, neosvětlených kostelů. Aby si posvítili na cestu v závějích sněhu a nesešli z ní, nosívali s sebou lucerny nebo i obyčejné svíčky. Zasněžené ulice i cesty z větší dálky tak po ránu ožívaly putujícími světýlky směřujícími do kostela a vytvářely kouzelné scenérie.

Připomínkou těchto mší jsou sloupky. Byly to tenké dlouhé svíčky splétané do různých podob – věnečků, klubíček, modlitebních knížek tak, aby se pohodlně nesly v ruce.  Užívaly je ženy i větší děti k osvětlení modlitebních knížek při mších v šeru kostelů, přičemž je postupně odvíjely, aby jejich délka byla tak akorát.

To, jak cesta na roráty byla silným zážitkem pro malé děti, si poslechněte ze vzpomínek Jiřiny Gryczové – Koláčkové zaznamenané v knize Jiskřičky naděje. 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka