Rorátní mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka