Pekařská sobota

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

29. ročník

  • přehlídka dovedností mistrů cechu pekařského
  • ochutnávky pečiva

 

Režie

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka