Myslivosti zdar!

Program
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Česká myslivost v pojetí tradičním i současném.

Režie

Bc. Milena Bahounková

oddělení programů a propagace

milena.bahounkova@nmvp.cz
571 757 148
603 209 803

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka