Masopust

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

z cyklu MASOPUST SA KRÁTÍ…

Dnem po Třech králích začínal masopust, čas zabijaček, svateb, zábav a bujarého veselí. Zároveň byl dobou dokončování zimních prací, jakými byly přástky a drhnutí peří, nebo obdobím příprav na přicházející jaro a s ním souvisejících zemědělských prácí.

Přečtěme si ze vzpomínek malé, asi desetileté Jiřinky Koláčkové, jak na toto období vzpomíná v knize Jiskřičky naděje:

Celou zimu se u staříčků předlo. Co už bylo těch přadlen! I já to zkoušela, no, moje niť nebyla stejnoměrně silná, a tak moje stařenka řekli: „Děvča, nechaj teho, škoda len kaziť!“ Abych nezahálela, přinesli mi z hůry hrnec peří.

„Musíš něco dělať, lenost je počátek hříchu,“ pravili.

Oh, oh, oh – to byla nudná práce! Drala jsem, drala, ale brzy se mně už nechtělo. Poposedávala jsem hned napravo, hned nalevo. Neměla jsem stání, vlastně chuť k sezení a draní. Jak jen se peří zbavit? Čert mě napískal hříšnou myšlenku. Nabrala jsem plnou hrsť peří, dobře je v ruce stlačila, vytratila se ven a šup peří pod sníh. A tak každý den, když už se mě nechtělo drát. Když na jaře sníh roztál, zabělaly se po celém dvoře zchumlané, špinavé hromádky peří. Mokré a znečištěné, nehodily se k ničemu. Jak jen to bylo možné, že jsem tento „zlepšovák“ nedomyslila?

Čekala jsem zasloužený výprask. Nebyl. Jen hubování.

Práce bylo stále dost a pro všechny. Ale našel se čas i na taneční zábavu při muzice. A kdo nestihl být při tom, tak se alespoň druhý den dozvěděl při řečňování a posuzování, jaká byla muzika a kdo nejvíc tancoval.  Bylo na co vzpomínat. Stejně tak, jako na zabíjačky, které byly v tomto čase rodinnými událostmi.

Pro celou obec masopust vrcholil poslední tři čtyři dny před Popeleční středou. Tyto dny se nazývaly různě – ostatky, končiny, fašank, poslední masopust. Se zpěvem a tancováním chalupu po chalupě obřadně obcházel průvod veselých maškar. Obchůzkáři byli obdarovávání slaninou, klobásami, koblihami a byla-li opravdu velká zima, tak i teplou zhřívanicí. Veškeré masopustní veselí vyvrcholilo společnou zábavou při pochovávání basy, jakési parodie na pohřeb symbolického marnotratníka z obce.

Po tomto pohřbu skočil masopust a následoval několikatýdenní předvelikonoční půst začínající Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. 

A aby nám lépe ubíhal čas do dalšího povídání o Hromnicích, připravili jsme Vám pro zábavu malé zpestření. Pokuste se na obrázcích s masopustní tematikou nalézt 10 rozdílů. (.pdf ke stažení)