Hlasy

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

5. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu, organizuje Fujaré z.s. - www.fujare.cz

Kontakt

Bc. Milena Bahounková

oddělení programů a propagace

milena.bahounkova@nmvp.cz
571 757 148
603 209 803

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka