Betlém 2 - online seriál

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od adventu po tři krále

Nedaleko Jeruzaléma se nachází město Betlém, významné křesťanské poutní místo, rodiště nejen starozákonního krále Davida, ale také Ježíše Krista. V místě Ježíšova narození byl přibližně o tři století později vystavěn první křesťanský chrám Narození Páně, který i přes veškerá ničivá drancování a válečné konflikty stojí dodnes. Zejména v době Vánoc do něj proudí množství křesťanů, kteří si při své pouti připomínají okamžik narození Spasitele.

Většina lidí však v dřívější době nemohla podniknout náročnou cestu do tak vzdálené země. Proto se v období Vánoc stavěly v kostelech i v domácnostech betlémy s výjevem narození Ježíše a příchozích darovníků. Podoba betlémů i jejich velikost byla rozmanitá. Známe vyřezávané ze dřeva, odlévané ze sádry, papírové, malované jako obrazy a v moderní době vyhotovené i z jiných materiálů, z vlny, z keramiky, ze šustí a podobně.

Betlémy o vánočním čase zdobily domácnosti mnohem dříve než vánoční stromky. Stavěly se na police, na komody nebo do speciálních konstrukcí. Betlémové figurky si zhotovovali hospodáři nebo děti buď sami, nebo je bylo možno zakoupit na jarmarcích. Často se figurky dokupovaly postupně, takže betlém se rozrůstal i několik let po sobě.

Jak takové historické betlémy vypadaly, si můžete prohlédnout ve výběru ze sbírkových fondů muzea v galerii fotografií. Pokud si chcete k letošním vánocím betlém zhotovit, vybrali jsme pro vás papírový na vystřižení. Jeho částí i s návodem budeme zveřejňovat na webových stránkách postupně tak, abyste měli dostatek času na jeho přípravu.

Dnes jsme si pro vás připravili návod a druhý arch betlému s figurkami oveček a pastevců.  První arch betlému s pozadím naleznete v základní nabídce akcí níže v oddílu Aktuálně v odkazu Od adventu po tři krále, proklik 2.12. Betlém. Další arch zveřejníme v pondělí 14.12.


Vystřihovánka Betlém