Etnografický útvar

Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.

náměstkyně ředitele pro odbornou činnost

eva.kuminkova@nmvp.cz
571 757 113
+420 737 226 220

Mgr. Lenka Kučerová

vedoucí oddělení výzkumu a sbírkových fondů

kucerova@vmp.cz
571 757 177

specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Mgr. Helena Cviklová

kurátorka sbírky, odborný garant Valašské dědiny

cviklova@vmp.cz
571 757 116

specializace: lidová strava, barvířství modrotisku v Rožnově p. R.

Ing. Šárka Kramolišová

kurátorka sbírky

kramolisova@vmp.cz
571 757 114

specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy

Mgr. Petr Liďák

odborný garant areálu Mlýnská dolina

lidak@vmp.cz
571 757 112

specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Mgr. Jana Tichá

kurátorka sbírky

ticha@vmp.cz
571 757 115

specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Mgr. Lucie Navrátilová

kurátorka sbírky

navratilova@vmp.cz
571 757 114

specializace: folklorismus, tradiční oděv

Mgr. et Mgr. Sabrina Pasičnyková

muzejní pedagog

pasicnykova@vmp.cz
571 757 142

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

hruzkova@vmp.cz
571 757 142

Mgr. Zdeněk Cvikl

vedoucí oddělení dokumentace, kurátor sbírky

cvikl@vmp.cz
571 757 163

Genealogické centrum Valašska, specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Anna Borová

knihovnice, kurátorka sbírky

borova@vmp.cz
571 757 183

specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost

Bc. Alena Fojtášková

fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

fojtaskova@vmp.cz
571 757 118

specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie, lidová strava

Jan Kolář

fotograf

kolar@vmp.cz
571 757 110

specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

Mgr. Renata Prejdová

kurátorka sbírky

prejdova@vmp.cz
571 757 119

vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje, specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Miloslava Ulrichová

dokumentátorka

ulrichova@vmp.cz
571 757 117

Jan Duda

dokumentátor

duda@vmp.cz
571 757 121

Mgr. Michala Němcová

fotoarchiv, kurátorka sbírky

michala.nemcova@nmvp.cz
571 757 182

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka