Pozvánka na Mezinárodní odbornou konferenci

Ochrana sbírek muzeí v přírodě - 10. 4. 2024 

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, konferenční sál Sušák 

Termín: 10. 4. 2024

Konference je realizována v rámci projektu „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Účast na konferenci je bezplatná.


Program:

8.30 – 9.30       Registrace

9.30                     Přivítání, vystoupení hostů – Zástupce Norského velvyslanectví, MK ČR,

                             MF ČR,  Národní muzeum v přírodě (NMvP), ČV ICOM,

                             Technické muzeum v Brně

10:00                  Představení NMvP/VMP – J. Ondruš, NMvP

10.30                  Prezentace výsledků projektu „Zabezpečení sbírek NMvP“,

                             Česko – Norská spolupráce – V. Mikušek, NMvP

11.15                  Přestávka na kávu

11.30                  Systém požární ochrany historických budov městské památkové zóny

                             Røros, zapsané do Seznamu světového přírodního a kulturního

                             dědictví UNESCO – R. Dahlen,  K. Nielsen , Røros Kommune, Norsko

12.00                  Systém preventivních opatření pro ochranu sbírek NMvP -   Integrovaný

                             bezpečnostní systém ASSET, Grafický monitorovací a řídící systém

                             LATIS – FIDES 

12.20                  Možnosti získání zdrojů pro financování systémů technické ochrany

                             kulturního dědictví – P. Jirásek,  CultureTech

12.30                  Diskuse

13.00                  Oběd

14.00                  Prohlídka systémů technické ochrany instalovaných v areálech VMP

                             Prezentace Interaktivního virtuálního pultu centrální ochrany

Jednací jazyk: čeština a angličtina, simultánní překlad je zajištěn.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka