Odhalení pamětní desky ThDr. Vladimíra Petřeka

na Petřekově stráni ve Valašské dědině

V neděli 18. června proběhlo ve Valašské dědině slavnostní odhalení pamětní desky pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřeka. Vladimír Petřek poskytl útočiště parašutistům, kteří 27. 5. 1942 provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pamětní deska byla slavnostně odhalena na Petřekově stráni ve Valašské dědině v předvečer Petřekových narozenin za účasti Jindřicha Ondruše, generálního ředitele Národního muzea v přírodě, Jana Kučery, starosty města Rožnov p. R., Daniela Drápaly, zastupitele města Rožnov p. R. a Tomáše Juláka, vnuka Vladimíra Petřeka.

„V letošním roce si připomínáme 115 let od narození pana Vladimíra Petřeka. Jeho otec pocházel z rožnovských Horních Pasek a proto se Vladimír Petřek do Rožnova často vracel. Valašské muzeum v přírodě si trvale připomíná odkaz pana Vladimíra Petřeka,“ uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.