Covid-19 aktuální pokyny

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 platná v našem muzeu

Při běžné návštěvě muzea

  • nepožadujeme potvrzení o testování či očkování na SARS CoV-2 (vyjma skupinových prohlídek nad 20 osob),
  • ve vnitřních prostorech muzeí je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
  • ve vnitřních prostorech udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
  • ve vnitřních prostorech 1 osoba na 10 m2 plochy

Při kulturní akci je povinností návštěvníka

  • všichni přítomní musí mít po celou dobu konání akce nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin nebo
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce nebo
  • aplikaci druhé dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky uplynulo 14 dní.