Pickův dům čp. 178

Současnou zděnou podobu s klasicistním štítem dům získal na přelomu 18. a 19. století, kdy byl zároveň rozšířen o stodolu a kolnu. Prvním známým majitelem byl hrnčířský mistr Tomáš Dřevíkovský.  Posledními majiteli byli manželé Josef a Anna Pickovi, kteří v roce 2003 dům darovali Národnímu památkovému ústavu.

Dům byl v roce 2012 opraven ve spolupráci s Městem Hlinsko a Pardubickým krajem z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod. Je využíván pro edukační a kulturní programy.

Uvnitř domu byla rekonstruována původní hrnčířská pec.

Připravované akce

Aktuálně