24. srpna 2021

23. 8.             25. 8.
Z výstavy Víte, že ..., 2020. Foto: Pavel Bulena, Muzeum v přírodě Vysočina.

Víte, že ...

Výstava Víte, že … představuje kulturní statky, které jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury…
Příběhová hra O pacholku Divínovi v Dřevěném městečku

O pacholku Divínovi

Poskládejte střípky skutečného příběhu ze života rožnovského lidu pomocí luštění šifer a rébusů ukrytých na trase vedoucí areálem…