Statek z Mokré Lhoty

Selský statek z poloviny 18. století byl na Veselý Kopec částečně přenesen z Mokré Lhoty u Nových Hradů. Usedlost je tvořena velkým obytným stavením z opukového zdiva. K obytné části náleží i rozsáhlé chlévy s cihlovou klenbou. Dvůr je ze všech stran uzavřen: klenutou branou, polootevřenou kolnou s uloženými zemědělskými stroji a roubenou sýpkou nad výjezdem do polí.

Nynější podoba usedlosti pochází z roku 1866, kdy na původním místě prošla rozsáhlou stavební úpravou.  Její vybavení je situováno do 50. let 20. století. V této době ji vlastnili soukromě hospodařící zemědělci, manželé Jan a Marie Hruškovi. Se syny Janem a Vlastimilem hospodařili na dvanácti hektarech polí a dvou hektarech lesa.

Připravované akce

Den muzeí

Veselý Kopec
Betlém Hlinsko
Svobodné Hamry
Oslavte Mezinárodní den muzeí s Muzeem v přírodě Vysočina!

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka